Open Access Book
Open Access Book image

La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme


Author: Imma Farré i Vilalta
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 9788484247333
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
Amb La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme posem a l'abast del lector un estudi de conjunt de la creació i de la crítica literàries desenvolupades pel setmanari i l'editorial, amb l'objectiu de definir clarament quines aportacions concretes ofereix aquesta plataforma cultural en la conjuntura de la segona etapa del modernisme, i així bandejar definitivament aquells materials divulgatius i erudits que fins al moment n'han ofert una lectura parcial o esbiaixada.