Open Access Book
Open Access Book image

Stø kurs


Author: Marit Kjærnsli, Fredrik Jensen
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215027470||9788215027463
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanser i noen sentrale fagområder – lesing, matematikk og naturfag. Naturfag er hovedområde i PISA 2015. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. I PISA 2015 er hele undersøkelsen for første gang gjennomført digitalt. Det har blant annet gitt mulighet for å ha med nye typer oppgaver, for eksempel interaktive simuleringsoppgaver i naturfag. Denne rapporten presenterer resultater fra den sjette gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen sentrale spørsmål som blir undersøkt, er: Hvordan har norske elevers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag endret seg over tid? I hvilken grad er norske elever i stand til å bruke kunnskap i ulike kontekster? Hvordan er norske resultater sammenliknet med resultater i de andre nordiske landene Hvilke holdninger har norske elever til naturfag, og hvordan oppfatter de undervisningen i naturfag? Hvordan opplever norske elever læringsmiljøet i skolen? Marit Kjærnsli og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tove S. Frønes, Ove Edvard Hatlevik, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen og Anubha Rohatgi, alle ved ILS.