Open Access Book
Open Access Book image

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem)


Author: Robert Adam, Martin Beneš, Pavlína Jínová, Lucie Saicová Římalová, František Martínek, Ivana Bozděchová, Hana Prokšová
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Karolinum Press
ISBN: 9788024626338
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Příručka Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení nabízí základní výklad ke čtyřem lingvistickým disciplínám (morfematika, slovotvorba, morfologie a syntax), jednotlivé části jsou vždy doprovázené řadou příkladů, a ke každé vykládané disciplíně je uvedeno několik cvičení (včetně klíče). Výklady nemají být komplexním popisem příslušné roviny českého jazyka, jsou zacíleny k tomu, aby na jejich základě čtenáři-studenti zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Vedle získání základní orientace v jazykovém systému češtiny a vedle rozvoje dovednosti jazykové analýzy si musí začínající odborník na češtinu rovněž osvojit základní jazykovědnou terminologii – k tomuto účelu je na závěr příručky zařazen terminologický slovník s příslušnými hesly.