Open Access Book
Open Access Book image

Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede


Author: Vandeweyer, L. (eds), Burggraeve, Roger, De Tavernier, J.
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Leuven University Press
ISBN: 9789061865285
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
In 1993 is het dertig jaar geleden dat Johannes XXIII de encycliek Pacem in terris publiceerde. Kerngedachte van deze wereldbrief over vrede is dat ""echte vrede niet berust op militair evenwicht maar op wederzijds vertrouwen"" en dat ""oorlog niet langer het ge