Open Access Book
Open Access Book image

Velferdstjenestenes vilkår


Author: Johans Tveit Sandvin, Cecilie Høj Anvik, Janne Paulsen Breimo, Øystein Henriksen
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215034713||9788215034638
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Denne boka utforsker velferdstjenestene slik de ser ut nedenfra - fra ståstedet til de som leverer og produserer tjenester lokalt i kommunene. Erfaringer fra tjenesteytere og mellomledere om vilkårene for å yte gode velferdstjenester har i liten grad vært gjenstand for samfunnsvitenskapelig analyse tidligere, og boken gir et forskningsbasert bidrag til debatten om hvordan kommunene skal innfri de mange forventningene som rettes til velferdsstatens tjenester, både ovenfra ‒ fra politikerne, og nedenfra ‒ fra borgerne. Det er gjennomført separate delstudier på seks tjenesteområder: tjenester til sårbare barn og unge, tjenester til personer med utviklingshemming, flyktningtjenester, psykisk helsearbeid, rusomsorg og eldreomsorg. Vi har vært opptatt av å fange tjenestenes egendynamikk og særpreg. Samtidig har måten den empiriske studien er designet på, gjort det mulig å sammenligne og identifisere endringstrekk og utfordringer som går utover og på tvers av det enkelte politikk- og tjenesteområde.