Open Access Book
Open Access Book image

Viure junts però no barrejats: casa i residència al Pla d'Urgell (s. XIX i XX)


Author: Ferran Estrada i Bonell
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN: 9788447515202
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
A partir del treball de camp antropològic, l'anàlisi de documentació notarial i la reconstrucció de cursos domèstics, s'estudia la residència i el seu paper com a element definidor de la casa com a institució al Pla d'Urgell (Lleida) durant els segles XIX i XX. S'analitzen els models ideològics entorn de la casa i la residència, les formes residencials, així com els factors que influeixen en la variabilitat d'aquestes. S'analitzen els factors sòcio-econòmics i demogràfics que giran a l'entorn de la residència.