Open Access Book
Open Access Book image

Voor kerk en werk


Author: Gerard, E., Mampuys, J. (eds)
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Leuven University Press
ISBN: 9789061861997
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
Honderd jaar geleden, op 18 december 1886 werd de Antisocialistische Katoenbewerkersbond ""Recht en Plicht"" opgericht. Het was het zeer schuchtere begin van de christelijke arbeidersbeweging, die thans is uitgegroeid tot een wijdvertakt geheel van organisaties, diensten en activiteiten, overkoepeld door het Algemeen Christelijk Werkersverbond (A.C.W.), dat vijfenzestig jaar geleden, in 1921 werd gesticht. In dit boek worden enkele markante momenten belicht uit het boeiend stuk sociale en politieke geschiedenis dat door de christelijke arbeidersbeweging werd geschreven.