Open Access Book
Open Access Book image

Voor lichaam en geest


Author: Tolleneer, Jan (eds), Renson, Roland, D'hoker, Mark
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Leuven University Press
ISBN: 9789061866152
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
In de negentiende eeuw stond de Kerk eerder afwijzend tegenover alles wat met lichaamscultuur te maken had. Onder maatschappelijke druk kwam qgeleidelijk aan een meer positieve houding tot stand ten opzicht van lichamelijke opvoeding en sport. In 1892 werd de Belgische Katholieke Turnbond gesticht als overkoepelend orgaan van vele lokale turnkringen. Het schoolvak lichamelijke opvoeding werd jarenlang gekenmerkt door een strijd tussen het Duitse turnen en de Zweedse gymnastiek. Het duurde tot 1993 vooraleer twee lesuren lichamelijke opvoeding veralgemeend werden ingevoerd in het katholiek onderwijs. De moderne sport, die in de tweede helft van de negentiende eeuw uit Engeland kwam overwaaien, stuitte aanvankelijk op verzet in Vlaamse katholieke middens. De collegeleerlinge raakten echter volledig in de ban de voetbalsport en reeds vanaf 1908 werd de Kardinaalsbeker betwist tussen de katholieke scholen. Ook de jeugdbewegingen gingen selectief lichamelijke opvoeding en sport in hun werking opnemen. Verder wordt in deze bundel de betekenis geschetst van enkele merkwaardige figuren: Pater van Cl