Open Access Book
Open Access Book image

Description
Příručka Základy sociolingvistiky je základním studijním podkladem pro studenty bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem tohoto materiálu je poskytnout orientační představu o sociolingvistice studentům, kteří se s tímto oborem dosud nesetkali, a usnadnit jim tak další, hlubší studium dílčích oblastí sociolingvistiky. Text slouží jako základní materiál pro přípravu ke zkoušce z předmětu Základy sociolingvistiky – struktura tohoto materiálu vychází z témat, která tvoří náplň jednotlivých přednášek tohoto předmětu.