Open Access Book
Open Access Book image

Tru på Vestlandet


Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
ISBN: 9788202686529||9788202686574||9788202686581||97882
Creative Commons Attribution-NoDerivs Image

Share

Description
Religious faith is big part of every day life in Western Norway, both historically and in present time. This book seeks to convey a new understanding of the religious traditions of the region in a time of big cultural change.||"Det er mykje tru på Vestlandet. Vestlendingane trur på seg sjølve, og dei trur på kvarandre. Meir enn dei fleste andre her i landet trur vestlendingen dessutan på Vårherre. Trua gjer noko med oss. Ho kan gjere oss konservative eller radikale, liberale eller intolerante, undrande eller skråsikre. Alt dette finn ein på Vestlandet. Slik vert det fordi trua ikkje er åleine om å forme livet. Vi lever i ein kontekst, ein samanheng. For vestlendingen er konteksten sett saman av alt frå stormande hav og snødekte fjell til eit talemål som aldri let seg påverke særleg mykje av det som kom frå hovudstaden. Denne boka formidlar ny forståing av levande religiøse tradisjonar i møte med store kulturelle endringar. Særdrag ved nyare vestnorsk historie vert studert i samanheng med den nasjonale utviklinga. Kva gjer auka individualisering, demokratisering og pluralisering med oss?"