Open Access Book
Open Access Book image

Studenten skal bli lærer


Author: Løhre, Audhild, Lund, Anne Bonnevie
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
"The student is becoming a teacher is presenting the first Norwegian study made on the sense of belonging in higher education. Central themes are comprehension and knowledge development, and the students’ process of formation is essential, without it being explicit in all the articles. The authors are concerned with interplay between techne and fronesis related to individual growth and professional development. The informants of these studies are teacher students from year 1-4, resulting in a wide range of new knowledge and theoretical viewpoints. In this anthology, the question of the dualism between theory and practice is raised. Could it be that knowledge is a circular production from practise to theory and back? It is also evident that the sensation of social belonging is closely connected to a sense of academic belonging, and that the cohesion of teacher students and their teachers is of great impact. The target group of this peer-reviewed anthology is teacher students and teacher student educators. However, these articles will also be relevant for other educational groups and students. "||"Studenten skal bli lærer presenterer den første norske studien av tilhørighet i høyere utdanning. Forståelse og utvikling av kunnskap er sentrale temaer, og studenters danning belyses, uten at danning blir eksplisitt diskutert i alle bidragene. Mange av forfatterne er opptatt av samspillet mellom episteme, techne og fronesis i forhold til den enkeltes vekst og profesjonelle kompetanseutvikling. Med lærerstudenter fra 1.–4. årskull som informanter favner artiklene bredt og gir ny kunnskap og nye teoretiske vinklinger. I antologien stilles det blant annet spørsmål ved dualismen som ofte påpekes mellom teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Kanskje er det heller sånn at kunnskap produseres sirkulært mellom forelesningssal og praksisfeltet? Videre fremgår det også at opplevelsen av sosial tilhørighet ser ut til å være en forutsetning for akademisk tilhørighet, og at medstudenter sammen med faglærere har stor betydning. Denne fagfellevurderte antologien retter seg hovedsakelig mot lærerutdanningen og lærerutdannere. Men bidragene kan også være aktuelle for andre utdanninger, og for studenter."