Open Access Book
Open Access Book image

Religion og etikk i skole og barnehage


Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
ISBN: 9788202664824||9788202665289||9788202665296||97882
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
School and kindergarten are central arenas for issues concerning values and ethics. The authors ask: What does students in junior high school learn about the relationship between science and religion? How do students in teacher education relate to the question of sex and equality? How do you communicate values and ethics in kindergarten? In this antology the authors looks to answer these question, and many more. This book is relevant for anyone who works in schools and kindergartens.||"Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål. Vi spør mellom annet: Hva lærer ungdomsskoleelever om forholdet mellom religion og vitenskap? Hvordan forholder lærerstudenter seg til spørsmål om kjønn og likestilling? Hva mener nyutdannede lærere er målet med KRLE-faget? Hvordan kan man arbeide med holdningsdanning i møte med religiøst mangfold i faget religion og etikk i videregående skole? Hvordan formidles sentrale verdier i barnehagen? Hva med etikken i grunnopplæringen – i hvilken grad samsvarer de ulike læreplandokumentene på dette feltet? Religion og etikk i skole og barnehage henvender seg til dem som arbeider i skole og barnehage så vel som de som er engasjert i profesjonsutdanningene."