Open Access Book
Open Access Book image

Studentaktiv læring


Author: Loeng, Svein, Mørkved, Britt Paula, Solli Isachsen, Brit
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
Creative Commons Attribution-NonCommercial Image

Share

Description
"Quality in teaching is a recurrent theme in discussions of higher education. We hear about unqualified lecturers and poor instruction, about classes that obfuscate rather than illuminate the subject matter, and teaching that fails to inspire and motivate students for learning. This anthology addresses the challenges university-level pedagogy faces and provides examples of teaching methods that can accommodate these challenges. The objective is to contribute with research-based knowledge, strategies for student-active learning and activities that stimulate learning, underscored with examples from pedagogical practice. The individual articles build on empirical data from four different subject areas: construction contracting, traffic and transport logistics, organizational studies and the compulsory philosophy course for undergraduate students in Norway (Examen philosophicum). This book will be of interest primarily to teachers, advisors and guidance counsellors, and educators responsible for curriculum planning within the higher education sector; however, students will also find it useful. The authors are researchers and instructors all working in various ways with learning processes at Nord University."||"Kvaliteten på undervisningen er et tilbakevendende tema i diskusjoner om høyere utdanning. Vi hører om uegnede forelesere og dårlig undervisning, om forelesninger som forvirrer mer enn de oppklarer og som ikke inspirerer studentene til videre læring. Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil. Boka henvender seg primært til undervisere, veiledere og undervisningsplanleggere i høyere utdanning, men vil også være nyttig for studenter. Forfatterne er forskere og undervisere som på ulike vis har arbeidet med studenters læringsprosesser ved Nord universitet."