Open Access Book
Open Access Book image

Aplikovaná lingvistika: příručka pro studenty Bc. studia ČJL


Author: Eva Lehečková, Piotr Paweł Pierścieniak, Kateřina Šormová, Karel Šebesta
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Karolinum Press
ISBN: 9788024632773
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
První česká učebnice zaměřená na oblast aplikované lingvistiky, z jejíhož širokého záběru si vybírá několik klíčových témat: osvojování prvního a druhého jazyka, učení se cizímu jazyku, problematiku chybové analýzy, forenzní lingvistiku a analýzu diskurzu. Publikace čtenáře uvádí do dynamicky se rozvíjející problematiky výstavby akvizičních korpusů a představuje akviziční korpusy, které jsou dostupné pro češtinu. Učebnice je určena pregraduálním studentům lingvistických, filologických a učitelských studijních oborů se zájmem zejména o osvojování jazyka a učení se jazyku a o analýzu diskurzu.