Open Access Book
Open Access Book image

Anàlisi de la variació lingüística


Author: Maria-Rosa Lloret, Emili Boix, Lluís Payrató, M. Pilar Perea, Mercè Lorente
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN: 9788447706297
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
El volum mostra per què i com s’investiga la variació lingüística des de diferents vessants de les ciències del llenguatge. En els primers capítols es reflexiona sobre què és la variació lingüística: Joan Argente destaca la importància de tenir en compte la universalitat i la diversitat lingüístiques, Maria Teresa Turell estudia l’heterogeneïtat lingüística a partir de tècniques quantitatives variacionistes, i Max W. Wheeler tracta del paper de la variació lingüística diacrònica. Els capítols següents exposen com s’analitza la variació en les diferents disciplines amb un estudi de cas aplicat al català: Maria-Rosa Lloret i Joaquim Viaplana tracten de la variació en fonologia i morfologia; Mercè Lorente, Maria Teresa Cabré i Lluís de Yzaguirre, la variació en el lèxic; Joan Julià s’ocupa de la variació en la fonètica, i Gemma Rigau, en la sintaxi. Vicent Salvador, finalment, presenta les connexions entre la variació lingüística i la dialectologia, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs.