Open Access Book
Open Access Book image

Acadèmia i art: dinàmiques, transferències i significació a l'època moderna i contemporània


Author: Irene Gras Valero, Mireia Freixa
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN: 9788447540037
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
Les acadèmies de belles arts han estat unes de les institucions més importants en l’esfera cultural dels darrers segles a Occident, com a centres formadors i també com a organismes reguladors de la pràctica artística. Les contribucions aplegades en aquest volum busquen incidir en aspectes com l’evolució dels paradigmes estètics impulsats des de cada entitat, les relacions nacionals i internacionals amb altres institucions, la formació impartida o el funcionament dels centres i els seus protagonistes. Amb l’estímul d’unes jornades organitzades pel grup de recerca GRACMON en col·laboració amb la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Acadèmia i art proposa noves interpretacions i vies de lectura entorn de les acadèmies fomentant el debat sobre el paper que tenen en el present i que hauran de tenir en el futur.