Open Access Book
Open Access Book image

Skandinavisk kobber


Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
Creative Commons Attribution-NoDerivs Image

Share

Description
Copper is an ancient product that has persisted into the advanced industrial age. Its production methods and uses have been radically transformed several times, and it has played a central role in the building of the modern world economy. Despite this, it has been neglected by historians. For many years in early modern Europe Scandinavia was the biggest producer of copper, particularly through the large copper plants at Røros in Norway and in Falun in Sweden. This book tells the story. The amount of copper produced and traded is investigated, working conditions are discussed, the organisation of the companies is clarified, the active role of the state is emphasised, and the influence of the copper industry on local conditions is explored. The book gives copper an important place in European industrialisation more generally and shows that the Scandinavian copper industry was part of an extensive European copper network, which in turn was part of a global manufacturing and trading system. Through such connections, the Scandinavian copper industry was linked closely to the international and global history of copper, and therefore to colonialism, industrialisation, slavery and violence.||Kobber er et forhistorisk produkt som fortsatt produseres. Produksjonsmetodene og bruksområdene har blitt radikalt forandret mange ganger, og metallet stod sentralt i fremveksten av den moderne verdensøkonomien. I tidlig moderne tid var Skandinavia lenge den største produsenten av kobber i Europa, spesielt gjennom kobberanleggene i Falun i Sverige og på Røros i Norge. Likevel har metallet ofte blitt oversett. Denne boken forteller historien. Mengde kobber som ble produsert og solgt undersøkes, arbeidsforhold diskuteres, organiseringen av selskapene avklares, statens aktive rolle vektlegges, og kobberindustriens innflytelse på lokale forhold utforskes. Det vises at den skandinaviske kobberindustrien var en del av et stort europeisk kobbernettverk, som igjen var en del av et globalt produksjons- og handelssystem. Slik knyttes skandinavisk kobber tett til metallets internasjonale og globale historie: til europeisk industriutvikling, kolonialisme, slaveri og vold.