Open Access Book
Open Access Book image

FfugLen


Author: Jones, E.
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: University of Wales Press
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
FfugLen is the Welsh word for fiction but is also a play on the words 'ffug' (meaning fake or false) and 'len' (the prepositive of 'llenyddiaeth' or literature) implying that these images are often ambiguous. This title presents a study of the image of Wales and the Welsh in twentieth-century Welsh-language literature.||Mae 'FfugLen' yn ymdrin â'r ddelwedd o Gymru mewn ystod eang o nofelau Cymraeg a gyhoeddwyd rhwng 1960 a 1990. Mae llawer o'r nofelau yn nofelau hanes ac eraill yn nofelau cyfoes. Mae'r ddelwedd yn ymwneud â'r priodoleddau hynny â megis iaith, tiriogaeth, crefydd, hanes a diwylliant â a gyfrifir fel arfer yn rhai cenhedlig. Ymdrinnir â'r ddelwedd hefyd yn ei chysylltiad â digwyddiadau hanesyddol a chyfoes penodol a gyflwynir yn y nofelau, ac yn ei chysylltiad â'r hyn a oedd yn digwydd yng Nghymru ar adeg cyhoeddi'r gwahanol nofelau.