Open Access Book
Open Access Book image

Det regionale i det internasjonale


Author: Dag Magne Berge, Heidi Hogset, Karl Yngvar Dale
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215031224||9788215031217
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Temaet for denne boka er det regionale i det internasjonale. Bidraga tek på ulikt vis opp sambandet mellom det globale og det lokale. Fokuset er på tilhøvet mellom samfunnsspørsmål på ulike geografiske nivå. Implisitt vert det fokusert på tilhøvet mellom det fjerne og det nære. Dei 19 kapitla i boka fell inn under ein av følgande sju kategoriar: * Regionale aktørar på internasjonale arenaer * Nettbaserte løysinger for kontakt, kommunikasjon og samhandling * Internasjonal kollektiv læring i dei offentlege helse- og omsorgstenestene * Innvandring og integrering * Internasjonalisering av oppvekst og utdanning * Regionale produkt i ein internasjonal marknad * Globalt næringsliv med regional forankring Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen 2017.