Open Access Book
Open Access Book image

Història de la literatura popular catalana


Author: Mònica Sales, Montserrat Palau, Hèctor Moret, August Bover, Carme Oriol, Jaume Guiscafrè, Isabel de la Parte, Caterina Valriu, Vicent Vidal, Laura Villalba, Marthine Berthelot, Emili Samper, Artur Quintana, Josep Temporal, Joan Borja, Josefina Roma
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 9788484246695||9788484246688
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
La literatura popular, entesa en el sentit que en anglès es dóna al terme «folk literature», representa com a mínim la meitat de la literatura que es produeix en una cultura. Tanmateix, sovint no som prou conscients de la importància que té ni de l'espai que ocupa en les nostres vides. El present llibre pren com a objecte d'estudi aquesta branca del folklore, que es coneix també amb les denominacions de literatura tradicional, literatura oral, literatura oral popular i etnopoètica, depenent de la tradició seguida al llarg de la història d'aquests estudis. Més concretament, el llibre se centra en l'estudi de la història de la literatura popular catalana i té per objectiu explicar la importància que ha tingut en el passat i encara té avui dia aquesta branca del saber en tots els territoris de parla catalana: Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, el Carxe, la Franja d'Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i l'Alguer. El llibre és una obra col·lectiva en la qual hi han participat setze investigadors de diverses universitats i centres de recerca. En el marc d'aquesta col·laboració, s'han estudiat els autors, les obres, les institucions i els projectes que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament de la literatura popular en cadascun d'aquests territoris des dels inicis del sorgiment del folklore com a ciència, a mitjans del segle XIX, fins a l'actualitat.