Open Access Book
Open Access Book image

Immateriell kapital


Author: John Roger Andersen, Eli Bjørhusdal, Torbjørn Årethun, Jon Gunnar Nesse
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215028163||9788215028156
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Temaet for denne boka er immateriell kapital, dvs. kapital som ein ikkje kan ta og kjenna på. Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital, fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne nytten, eller avkastninga, kan både vera av materiell og immateriell karakter. Boka tek for seg immateriell kapital på tre forskjellige område: Del I handlar om tema knytt til migrasjon, der mellom anna utfordringar i samband med arbeidsinnvandring og møte med menneske på flukt frå krig og naud vert løfta fram. Del II handlar om språk og læring, der ulike sider ved språkkultur, læringskultur og idrettskultur vert drøfta. Del III tek for seg ulike typar immateriell kapital knytt til næringsliv og samfunn. Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen i 2016.