Open Access Book
Open Access Book image

Litteratur i en digital tid


Author: Øyvind Prytz
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Spartacus Forlag AS / Scandinavian Academic Press
ISBN: 9788230401880
Creative Commons Attribution-NonCommercial Image

Share

Description
Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Hvorfor insisterer Agnes Ravatn på å skrive for hånd, Tomas Espedal på skrivemaskin, mens Carl Frode Tiller mener at datamaskinen gir frihet? Og hva med litteraturen som bare kan leses på skjerm Diskusjoner om litteraturen og det digitale har en tendens til å bli svært polariserte. Er papirboken død? Kommer vi fortsatt til å tenke dype og sammenhengende tanker når teknologien synes å legge opp til det motsatte? Eller åpner den digitale teknologien opp for uante muligheter for å formidle og oppleve litteratur? I denne boken ser Øyvind Prytz på hvordan den digitale utviklingen tematiseres i samtidslitteraturen, og hvordan de litterære uttrykksformene preges av de nye skrive- og leseteknologiene. Han undersøker hvorvidt de teknologiske endringsprosessene bidrar til å forandre begreper som «forfatteren», «leseren», «boken» og «den litterære teksten». Den teknologiske utviklingen kan vanskelig reverseres. I «Litteratur i en digital tid» tegnes et balansert og sammensatt bilde av digitaliseringens påvirkninger på litteraturen – og av litteraturens utforskning av det digitale – uten dystre spådommer om papirbokens død, litteraturens forvitring eller kulturens forfall.