Open Access Book
Open Access Book image

Literatura, identitat i dret


Author: Magí Sunyer (ed.)
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 9788484246398
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
Aquest volum reuneix les aportacions a les Terceres Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, celebrades la tardor de 2016, en què van participar els professors Antoni Jordà Fernández, Pompeu Casanovas i Joan Cuscó Clarasó. El títol «Identitat, Literatura i Dret» resumeix els interessos intel·lectuals de Josep Anton Baixeras, tal com es fa palès en un discurs seu contra la pena de mort, pronunciat al senat espanyol, del qual Isabel Baixeras Delclòs fa una anàlisi que clou el llibre.