Open Access Book
Open Access Book image

Tussen twee stoelen, tussen twee vuren


Author: Missinne , Lut, Grave , Jaap
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Academia Press
Creative Commons Attribution-NoDerivs Image

Share

Description
The tenth volume of the Lage Landen Studies explores the road of an original Dutch-language book from its original version to the translation that arrives into the hands of a non-native reader. This collection of research articles features literary translations with Dutch as source language. The authors pay special attention to production-specific aspects of the literary transfer process: What are the conditions to make a translation? Who is involved in the process? What part do translators and institutions play? Which norms determine the production and distribution of translated texts? In their contributions on transfer to the German, English, French, Indonesian, Russian and Czech language, the authors mention different aspects that are mainly new to the cultural transfer of Dutch-language literature abroad and/or give new impulses to its research.||Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer besteedt aandacht aan de verschillende fasen en aspecten van het parcours dat een Nederlandstalig boek doorloopt vanaf de originele versie tot zijn aankomst bij een anderstalige lezer. Daarbij staan literaire vertalingen centraal met Nederlands als brontaal. Van de drie elementen van het transferparcours – selectie, transport en receptie – gaat de aandacht in het bijzonder uit naar kwesties die met de productiezijde van het literaire transferproces te maken hebben. Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder andere: onder welke voorwaarden komt een vertaling tot stand? Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Welke rollen spelen vertalers en instituties daarbij? Welke normen bepalen de productie en verspreiding van vertaalde teksten? In de bijdragen over transfer naar het Duits, Engels, Frans, Indonesisch, Russisch en Tsjechisch komen uiteenlopende aspecten ter sprake die in het onderzoek naar cultural transfer grotendeels nieuw zijn en/of belangrijke impulsen geven aan bestaand onderzoek naar de transfer van Nederlandstalige literatuur naar het buitenland.