Open Access Book
Open Access Book image

Chapter 1 Allvarliga idrottsskador hos svenska manliga akademifotbollsspelare


Author: Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
ISBN: 9788202596903
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Sporting and sport psychological accomplishments are an important part of Scandinavian culture. Psychological factors have been demonstrated to have a major impact on both participation and achievements in sport. Sport psychology is about precisely these factors. The diversity of sport psychology research in Scandinavia is presented for the first time in this scholarly volume. Contributors from key sport psychology research teams in Sweden, Denmark and Norway present resarch covering a wide range of issues in the book’s twelve chapters. By publishing the contributions collectively as an Open Access anthology, the authors wish to reach researchers in the field of sport psychology, sport psychology advisers and professionals throughout Scandinavia. The volume will also be relevant to anyone with any interest in sport. The editors of the book are Tommy Haugen and Rune Høigaard, who are both affiliated with the Department of Public Health, Sport and Nutrition in the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder.||Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er en viktig del av den skandinaviske kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia. Gjennom tolv kapitler illustrerer bidragsytere fra sentrale idrettspsykologiske forskningsmiljøer i Sverige, Danmark og Norge forskning på et vidt spekter av problemstillinger. Ved å publisere bidragene samlet som en Open Access-antologi ønsker forfatterne å nå forskere innenfor idrettspsykologi-feltet, idrettspsykologiske rådgivere og fagpersoner i alle de skandinaviske landene. Antologien vil også være interessant for alle som er interessert i idrett. Redaktører for boka er Tommy Haugen og Rune Høigaard, begge fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.