Textbook
thumbnail image

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1


Author: William Moebs, Formerly of Loyola Marymount University
Source: OpenStax
eISBN: 9788394883812
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik. Pytania prosimy wysyłać na adres kontakt@openstax.pl.OpenStax has partnered with Katalyst Education to bring free, peer-reviewed, openly licensed textbooks to Poland as part of a new effort to internationalize OpenStax’s free open textbook model. Fizyka dla szkół wyższych is the first Polish title to be published under this agreement. Click here for the English version of University Physics Volume 1.