Textbook
Textbook image

Nederlands waterrecht voor niet-juristen


Author: Erik Mostert
Source: TU Delft
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
Dit boek biedt een algemene inleiding op het Nederlandse waterrecht voor niet-juristen. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook hoe dit tot stand komt en wat het belang voor de praktijk van het waterbeheer is. Alle aspecten van het waterbeheer komen hierbij aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, drinkwater en afvalwater, natuurbescherming, het Europese waterrecht, de ruimtelijke ordening, crisismanagement, financiering en rechtsbescherming. Alle gebruikte juridische begrippen worden duidelijk uitgelegd. Het boek is geschikt voor iedereen op academisch of HBO-niveau die geïnteresseerd is in het waterrecht en het waterbeheer.