Open Access Book
thumbnail image

Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester


Author: Catharina Bjørkquist (Author), Mona Jerndahl Fineide (Author)
Source: Open Research Library
Creative Commons Attribution Image

Share