Open Access Book
Open Access Book image

La promoció de l'ús de la llengua des del sistema educatiu: realitats i possibilitats


Author: F. Xavier Vila, Emili Boix-Fuster
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN: 9788491683445
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
El present llibre posa a l’abast de la comunitat universitària i educativa en general un conjunt de textos i recursos que faciliten la reflexió sobre la promoció de l’ús i la identificació amb la llengua catalana. S’estructura en tres blocs temàtics. En primer lloc hi ha un capítol de caire teòric que planteja les bases psicològiques de la intervenció sobre els usos lingüístics. En segon lloc, s'inclouen quatre capítols que aborden diversos aspectes de la promoció de l’ús de la llengua en el sistema educatiu a quatre territoris catalanòfons, ordenats per la seva importància demogràfica. Finalment, tanquen el volum dos capítols que se centren en les ideologies i els discursos sobre la promoció del català i la diversitat lingüística entre els docents presents i futurs de Catalunya.